Priser

PRISER Vår 2017
 
Medlemskontigent: Kr. 100,- pr. kalenderår (uavhengig av innbetalingstidspunkt på året). Gjelder alle.
 
I tillegg kommer treningsavgift pr. termin (f,eks vår 2017):
Voksen kr 750,-
Par kr 1200,-  (samboerpar og ektepar)  
Student kr 630,-
Ung kr.300    (gjelder ungdom 13-21 år)
Honnør kr 630,- (over 60 år)
Drop-in kr 70,-
 
Epostadresse, postadresse og fødselsdato må skrives på innbetalingen (pålagt for medlemsregistrering i idrettslag)
 

Prisliste

Prisene gjelder fra 01.01.2018 til 30.06.2018. Reservasjon for prisendringer.
KortGyldighetsregelBemerkningVoksen Ungdom Rabattert pris 
VoksenGyldig 1 terminTreningsavgift pr termin kr 750
FunksjonærkortGyldig 1 terminkr 0
Ung Gyldig 1 termin(gjelder alderen 13 - 21 årkr 300
HonnørGyldig 1 terminOver 60 år eller honnørkortkr 630
StudentGyldig 1 terminkr 630
Par (gifte og samboere)Gyldig 1 terminGjelder ved samlet innbetaling.kr 600
ÅrskontingentGyldig 1 kalenderår (inkluderer ikke treningsavgift pr termin)kr 100
EnkeljympaGyldig 1 kalenderårTreningsavgift pr år. Ledsager er inkludertkr 500

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #83