Priser

PRISER Vår 2017
 
Medlemskontigent: Kr. 100,- pr. kalenderår (uavhengig av innbetalingstidspunkt på året). Gjelder alle.
 
I tillegg kommer treningsavgift pr. termin (f,eks vår 2017):
Voksen kr 750,-
Par kr 1200,-  (samboerpar og ektepar)  
Student kr 630,-
Ung kr.300    (gjelder ungdom 13-21 år)
Honnør kr 630,- (over 60 år)
Drop-in kr 70,-
 
Epostadresse, postadresse og fødselsdato må skrives på innbetalingen (pålagt for medlemsregistrering i idrettslag)
 

Prisliste

Vi har ingen prisliste tilgjengelig

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #83