Åpningstider

Brekkeby:             Treningsleder og vert er til stede ca 20 min før trening.

Stridsklevshallen:   Treningsleder og vert er til stede ca 20 min før trening.

Hei Klubbhus:   Treningsleder og vert er til stede ca 20 min før trening.
 
Olavsgate 26 (spinning):     Treningsleder og vert er til stede ca 20 min før trening.
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #81