Kontakt


Friskis & Svettis Grenland

v/Asle Ognedal
 
Søndre Lensmannsvei 28B

3740 SKIEN

kontonr: 2670.44.34544

organisasjonsnr: 990 073 538
 
 
Har du spørsmål?
 

Generelle spørsmål? 
Kontakt Asle Ognedal, grenland@friskissvettis.no, tlf 95 17 13 21
eller bruk kontaktskjemaet til høyre

 
Ang. spinning/booking?

Asle Ognedal, grenland@friskissvettis.no, tlf 95 17 13 21


Ang. haller/utstyr?

Kontakt Pål Andersen, pal.andersen@polybulk.com, tlf 95 81 14 70

 
Ang. treningsledere og verter?
Kontakt Kine Antonsen, kineant@online.no, tlf 99 35 11 99
 
 

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #65